Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
85
■■■ Aksesuarlar
Aµag∂daki aksesuarlar için Philips Yetkili Servislerine
dan∂µabilirsiniz.
Aksesuar:
Ωarj kordonu; t∂raµ makinenizi
araban∂zda kullanabilmeniz için
(araba aküsü ya da çakmak
soketine baπlanabilir, bak∂n∂z
"µarj ettirme").
Seyahat k∂l∂f∂; t∂raµ makinenizi
korur ve pratik bir saklama
imkan∂ verir.
Duvara monte stand∂.
Tip Numaras∂:
HP 1957
HP 1928
HP 1926