Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ Beskyttelse av omgivelsene
33-38 Ved eventuelt kassering av maskinen vennligst
ta ut de oppladbare batteriene og bring dem til en
offentlig plass.
Bemerk: De kan også bringe apparatet til et Philips
Service Senter, hvor De kan få nødvendig hjelp.
- (fig. 33) Påse at maskinen er frakoblet
nettspenningen.
-Før batteriene fjernes fra apparatet skal de
være helt tomme. La apparatet gå til motoren
stanser.
- (fig. 35) Bruk en liten skrutrekker (ca. 3 mm)
eller Torx T-8 skrutrekker.
- (fig. 37 & 38) Batteriene gjenkjennes ved at de
er merket med bokstavene NIMH.
- Ikke tilkoble apparatet til nettspenningen etter at
batteriene er fjernet.
50
36
37
34
35
33
38