Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
Det man skal være klar over, er at kontinuerlig
lading vil forkorte levetiden til de oppladbare
batteriene.
4 Sett den lille pluggen i
maskinen. Påse at pluggen er
helt isatt (indikatormerke).
Nettspenning: 100 - 240 V
(Maskinene justerer seg
automatisk).
5 En av blokkene på lademåleren vil
begynne å blinke. Hvis batteriene er
tomme vil første segment være rødt.
Når den blir grønn er det nok energi i
de oppladbare batteriene til en
ledningsløs barbering (3 min.)
6 Hver gang 20% av full ladning oppnås
vil neste segment på energimåleren
begynne å blinke.
7 Etter 60 min. vil ordet segment 100
blinke og stopper når maskinen er
fullt ladet.
920
100
80
60
40
20
920
100
80
60
40
20
920
100
80
60
40
20
42
920
100
80
60
40
20
4