Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
16 - 31 Hver 3. måned:
Rillerne i lamelkapperne, skægkammeret og
skærehovedet (lamelkapper og knive)
(Hvis Deres hud er fedtet, eller hvis De anvender
preshave lotion: 1 gang om måneden.)
- Først rengøres rillerne i lamelkapperne og skæg-
kammer, som tidligere beskrevet. (Se fig. 16-19.)
Gå videre til fig. 20-31, når skærehovedet skal
rengøres.
- (Fig. 20-21) Låsepladen frigøres og tages af.
Skærene bliver i skærehovedet.
(Fig. 22) Tag kun ét skær (lamelkappe og kniv)
ud ad gangen ved rengøring, så knive og
lamelkapper ikke blandes sammen.
Hver kniv er slebet parvis med en
lamelkappe. Hvis lamelkapper og knive
blandes, kan det tage et par uger, før shaveren
igen barberer optimalt.
- (Fig. 25) Kniven rengøres ved kun at børste i
pilens retning med de korte børster.
36
2
1
21 22
23 24 25
20