Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
- (fig. 26 & 31) Hvis De har meget tørr hud, eller
hvis avfettingsveske (f.eks. alkohol) er brukt for
å rengjøre hodene, smør skjærehodene med en
dråpe tynn olje.
Som alternativ til olje kan De bruke en spesiell
tillaget Philishave renseveske type 389 SHC/l
som er tilgjengelig hos Deres Philips forhandler.
■■■ Bytte skjærehoder
32 Bruk kun originele Philishave
erstatningsskjærehoder type
HP 1915 R ved bytte av slitte
eller ødelagte hoder.
48
32
2
1
26 28
29 30
27
31
OIL
OIL