Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ Trimmer
Trimmeren kan aktiveres, mens shaveren kører.
13 Trimmeren aktiveres ved at skubbe
skydeknappen opad.
Trimmeren slås fra ved at bevæge skyde-
knappen nedad.
Trimmeren børstes ren efter brug.
14 Trimmeren er specielt udformet til
bakkenbarter, overskæg og fuldskæg.
Det er ikke nødvendigt at bruge trimmeren til
lange hår på halsen, da de nemt barberes af
med skærehovedet.
15 Vedligeholdelse (hver sjette måned)
Kom to dråber symaskineolie på trimmerens
skær.
34
14
13
15
OIL