Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ På/Av-bryter
3 Skyvebryteren har en
låseknapp som beskytter
maskinen for uønsket påslag.
Hold låseknappen inntrykket,
mens bryteren skyves oppover
eller nedover.
■■■ Lading
Påse at maskinen er avslått.
Det er tilrådelig å lade maskinen ved
temperatur mellom 5° og 35° C.
Dette garanterer maksimum levetid på de
oppladbare batteriene.
Hvis De har maskinen i etuiet under lading påse
at lokket er åpent for å unngå overoppheting.
Før første gangs bruk (eller hvis maskinen ikke er
brukt på lang tid) bør den lades i minst 8 timer.
Lading: 60 minutter.
Maskinen kan også lades fra en 12 - 24 V (DC) kilde
ved å bruke ledningstilkoplingen HP 1957.
(Tilgjengelig fra Philips forhandlere eller Philips
Service Senter). Lading fra en 12 - 24 V kilde (DC)
kreves ca. 24 timers ladetid.
Regelmessig rengjøring av maskinen tilsier at
mindre batterienergi forbrukes, slik at lengre
barberingstid blir tilgjengelig.
- Barbermaskinen vil ikke bli ødelagt ved å være
tilkoblet nettspenning etter at den er fulladet.
41
3