Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ Tænd/sluk-knap
3 Skydeomskifteren har en
låseknap, som forhindrer, at
shaveren tændes utilsigtet.
Den lille låseknap trykkes ind,
mens skydeomskifteren skubbes
opad eller nedad.
■■■ Opladning
Kontroller at shaveren er slukket.
Det tilrådes at oplade shaveren ved en
rumtemperatur mellem 5° og 35° C. Det sikrer
den længste levetid for de genopladelige
batterier.
Hvis shaveren er anbragt i etuiet under
opladning, skal låget være åbent for at undgå
overophedning.
Før shaveren anvendes første gang (eller hvis
shaveren ikke har været i brug i længere tid),
skal den oplades i mindst 8 timer.
29
3
For miljøbeskyttelse er denne genopladelige
Philishave udstyret med nikkel-hydrid
batterier. Disse batterier indeholder mindre
end 0,01% cadmium, men vi anbefaler dog,
at De sørger for, at disse batterier separeres
fra det normale husholdningsaffald, og at de
afleveres på et sted, som er anvist af
myndighederne, når shaveren engang
kasseres. Se afsnittet "Miljøbeskyttelse".