Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
7 Efter 60 minuter börjar “block” 100 att
blinka. När det slutat blinka är
batterierna fulladdade.
■■■ Sladdlös rakning
8 Vid sladdlös rakning med fulladdade
batterier kommer först ordet “FULL” att
försvinna. Därefter försvinner det
översta “blocket” i laddningsmätaren,
sedan nästa o s v.
9 De olika “blocken” i laddningsmätaren
talar om hur mycket av batteriernas
kapacitet, som finns kvar. (Saknar
betydelse för rakresultatet.)
När “block 20” lyser rött är det dags
att ladda batterierna, men det finns
tillräckligt mycket energi kvar för att
du skall kunna slutföra pågående
rakning.
När du då stänger av apparaten börjar det röda
blocket blinka och en signal ljuder under 4 se-
kunder så att du blir påmind om att batterierna
skall laddas.
54
920
100
80
60
40
20
920
100
80
60
40
20
920
100
80
60
40
20