Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ Miljøbeskyttelse
33 - 38 Når shaveren engang skal kasseres, skal
man udtage de genopladelige batterier og aflevere
dem et sted, der er anvist af myndighederne.
Bemærk: Shaveren kan også afleveres til Philips,
hvor man gerne hjælper Dem af med batterierne.
- (Fig. 33) Tag først stikket ud af stikkontakten.
-Før batterierne fjernes, skal de være helt
tomme. Lad shaveren køre, indtil motoren
stopper.
- (Fig. 35) Brug en lille skruetrækker (bladbredde
ca. 3 mm) eller en stjerneskruetrækker Torx T-8.
- (Fig. 37 & 38) Batterierne kendes på påtrykte
mærke "NIMH".
Shaveren må ikke tilsluttes strøm, efter
batterierne er taget ud.
39
36
37
34
35
33
38