Philips 920 Electric Shaver User Manual


 
■■■ Ympäristönsuojelu
33-38 Kun aikanaan hävität parranajokoneen, poista
siitä akut ja toimita nämä asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
- (Kuva 33) Varmista, että parranajokoneen
pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.
- Akut on tyhjennettävä ennen irrottamista.
Anna laitteen käydä niin kauan, kunnes moottori
pysähtyy.
- (Kuva 35) Käytä pientä ruuvitalttaa (leveys noin
3 mm) tai tähtipäistä ruuvitalttaa.
- (Kuvat 37 & 38) Akut tunnistaa leimasta NIMH.
Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon, sen jälkeen
kun akut on poistettu.
Oikeus muutoksiin varataan.
75
36
37
34
35
33
38